نقش خمس در تامین منابع مالی دولت اسلامی
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: خمس به معنای یک پنجم و مراد از آن حق مالیی است که از جانب خداوند در اموال، برای بنی هاشم در عوض زکات واجب شده، بحث خمس و استفاه آن به عنوان یک منبع درآمد از زمان پیامبر مطرح بوده، به خاطر نبود دولت ولایی وشیعی، پژهش در مورد نقش خمس در تامین منابع مالی دولت بعد از ائمه چندان مطرح نبوده و در قرن حاضر این مسئله مطرح است، خمس به «غنایم جنگی، ارباح مکاسب، مال حلال مخلوط به حرام، زمین که کافر ذمی ازمسلمانی بخرد، کنز ورکاز، انواع معادن و چیزهای که با غواصی به دست آید» تعلق می­گیرد، منصب امامت مالک خمس است، منابع مالی دولت اسلامی عبارت است از: