وبلاگ محمد نادر خلیلی
50 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر و نویسنده
زبان : فارسی
در این وبلاگ، پست های در رابطه با فقه اقتصادی، فقه، اصول و... بارگذاری می کنم.