همکاری در انجمن علمی - پژوهشی فقه اقتصادی و سایت آن
59 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر سایت
زبان : فارسی
سایت فقه اقتصادی، سایتی است با سه زبان (فارسی، عربی و اردو) و دارای امکانات بالا. بیشتر فعالیت های آن در رابطه با فقه اقتصادی است. تمام موضوعات و عناوین این سایت، اعم از مقالات، کتب، اخبار، پرسش و پاسخ، مجله ها آثار اعضا و... بر محور مسایل اقتصادی و فقه اقتصادی است. این سایت با حمایت معاونت پژوهش جامعة المصطفی العالمیه (ص) اداره می شود.